Restauratie kerk Ryptjerk

Project Omschrijving

Herstel metselwerk en restauratie snij-voegwerk